ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΣΕΒΕ 2010

13 και 14 Μάρτη 2010 στην Αθήνα

η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ (Π.Σ.Ε.Α.) μετεξελίσσεται στην

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ (Π.Α.Σ.ΕΒΕ).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΣΕΑ