ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Η.Ε.Α.

Στις 12 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Η.Ε.Α. όπου υπερψηφίστηκαν τα παρακάτω ψηφίσματα γαι το φορολογικό και το ασφαλιστικό ΕΔΩ

Στη συνέλευση η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Ενότητα του Σ.Ε.Η.Ε.Α. κατέθεσε την εκλογική της διακήρυξη ΕΔΩ