ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚATIKHΣ ΑΡΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΟΥ 2014

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΤ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας είναι κομμάτι της συνολικότερης πολιτικής για την πλήρη απελευθέρωση των επαγγελμάτων, με απώτερο στόχο πάντα, την πλήρη επικράτηση των μονοπωλιακών ομίλων και στον κλάδο του εμπορίου.

Πολύ σύντομα, όλα τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν οι κυβερνώντες αποδείχτηκαν έωλα. Χωρίς καμία βάση.

Εξ` άλλου τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

 Για το εξάμηνο Ιανουάριος Απρίλιος του 2014 (περίοδο εφαρμογής του μέτρου ανοικτά την Κυριακή), σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2013, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο είναι μειωμένος κατά 2,2%.