ΕΡΕΥΝΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

1. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.στοιχεια απο έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2/2014

2. ΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ στοιχεια από έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υτης ΕΣΕΕ, 7/2014