ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΑΕΕ

 

 

 

Δύο ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών στον ΟΑΕΕ, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα: 1) Την πάγια, η οποία εξοφλείται σε 12 δόσεις και αφορά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές & 2) την «Νέα Αρχή», σύμφωνα με την οποία ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής παρέχονται οι πιο κάτω εκπτώσεις επί των πρόσθετων τελών που επιβλήθηκαν μέχρι την 31/12/2012: 40% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 2/7/2013 έως 30/6/2014, 35% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2014 έως 30/6/2015, 30% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2015 έως 30/6/2016, 25% εάν η οφειλή εξοφληθεί από 1/7/2016 έως 30/6/2017.