ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΣΕΒΕ 2010

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων   Αυτοκινητιστών ( ΠΣΕΑ ) , τρία χρόνια μετά την ιδρυσή της , προχωράει στην3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ,στις 13 και 14 ΜΑΡΤΗ 2010 στην ΑΘΗΝΑ .

 Η Γραμματεία της ΠΣΕΑ μετά από συζήτηση και σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες που την απαρτίζουν , επεξεργάστηκε τη Διακήρυξη που έχετε στα χέρια σας .

 Η Διακήρυξη παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις  και τις εκτιμήσεις του Αγωνιστικού Τμήματος των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ , την πρόταση για την αναγκαιότητα της  διαμόρφωσης  διακριτού αγωνιστικού πόλου στους αυτοαπασχολούμενους και προβάλει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων που απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες .

ολόκληρη η διακήρυξη εδώ