Απόφαση Ίδρυσης της Π.Α.Σ.ΕΒΕ

 

Στις 13 και 14 Μάρτη 2010 στην Αθήνα

η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (Π.Σ.Ε.Α) μετεξελίσσεται στην

 

Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση

Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων

(Π.Α.Σ.ΕΒΕ)

 

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Π.Σ.Ε.Α που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μάρτη 2010 στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες μικρούς αυτοαπασχολούμενους από όλους τους κλάδους και τις περιοχές, μετά από μια πλούσια συζήτηση κατάληξε στα παρακάτω:

 

1.      Η Π.Σ.Ε.Α μετά από τρία χρόνια πλούσιας και θετικής αγωνιστικής δράσης, μετεξελίσσεται στην Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση  Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων (Π.Α.Σ.ΕΒΕ ).

 

2.      Ο στόχος και ο λόγος δημιουργίας της Π.Α.Σ.ΕΒΕ είναι η διαμόρφωση ενός διακριτού πόλου των ασυμβίβαστων, αγωνιστικών, αντιμονοπωλιακών δυνάμεων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα των αυτοαπασχολούμενων.

 

3.      Με τη συγκρότηση της Π.Α.Σ.ΕΒΕ συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την πορεία που ξεκίνησε το 2007 με την δημιουργία της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για το Ασφαλιστικό.

 

4.      Στην Π.Α.Σ.ΕΒΕ μπορούν να ανήκουν και να συμμετέχουν με απόφαση τους:

 

Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια Σωματεία επαγγελματιών – βιοτεχνών – εμπόρων – αυτοκινητιστών, τοπικές Ενώσεις και εμπορικοί Σύλλογοι, καθώς επίσης οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ .

 

Αγωνιστικές συσπειρώσεις, Επιτροπές Αγώνα και αγωνιστικά ψηφοδέλτια που δραστηριοποιούνται στο συνδικαλιστικό κίνημα των αυτοαπασχολούμενων.

 

Εκλεγμένοι στα Δ.Σ. Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων σωματείων καθώς και μεμονωμένοι συνάδελφοι από χώρους και κλάδους που δεν έχουμε συγκροτημένη έκφραση των αγωνιστικών δυνάμεων .

 

5.      Στην Π.Α.Σ.ΕΒΕ μπορούν να ανήκουν και να συμμετέχουν συνδικαλιστικά όργανα και συνάδελφοι που συμφωνούν και στηρίζουν τις αρχές, τους στόχους και το αγωνιστικό πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων όπως διατυπώνονται σε ενιαίο σύνολο στην Διακύρηξη της Π.Α.Σ.ΕΒΕ που εγκρίθηκε από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη.

 

6.      Οι δυνάμεις που μετέχουν στην Π.Α.Σ.ΕΒΕ συγκροτούνται, λειτουργούν και συντονίζονται σε τοπικό και σε κλαδικό επίπεδο. Με πρωτοβουλία και συνεννόηση συνδικαλιστικών οργάνων και συνδικαλιστών συγκροτούμε κατά Νομό η μεγάλη πόληη Δήμο τοπικές γραμματείες που συνεδριάζουν ταχτικά , ενημερώνουν τα σωματεία και τουςσυναδέλφους , παίρνουν πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις και συσκέψεις , αποτελούν το συνδετικό κρίκο με την Πανελλαδική Γραμματεία. Αντίστοιχα συγκροτούμε γραμματείες η επιτροπές κατά κλάδο.

 

7.      Μέσα από τις εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης αναδείχτηκε Πανελλαδικό Συμβούλιο και Γραμματεία :

 

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο συνέρχεται 1-2 φορές το χρόνο και αποτελείται από εκπρόσωπους όλων των περιοχών και των κλάδων που συμμετέχουν στην Π.Α.Σ.ΕΒΕ, Προέδρους Ομοσπονδιών, τους εκλεγμένους στα τριτοβάθμια όργανα και αλλά συνδικαλιστικά στελέχη.

 

Η Γραμματεία συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα, συντονίζει τη δράση των τοπικών και κλαδικών επιτροπών, οργανώνει την ενημέρωση των δυνάμεων μας για τις εξελίξεις. Έχει την ευθύνη για την επεξεργασία και προβολή των θέσεων της Π.Α.Σ.ΕΒΕ για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να παίρνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη αγώνων και κινητοποιήσεων. Έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που χρειάζονται για την λειτουργία της Π.Α.Σ.ΕΒΕ.

 

8.      Η Π.Α.Σ.ΕΒΕ εξαρτάται οικονομικά από την εθελοντική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, των σωματείων και των συναδέλφων που συμμετέχουν και χρειάζεται μόνιμη φροντίδα για την εξασφάλιση εσόδων που θα μας επιτρέπουν να δυναμώνει η φωνή μας, να βγάζουμε συχνά ανακοινώσεις, να οργανώνουμε κινητοποιήσεις.

 

ΑΠΡΙΛΗΣ 2010

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Α.Σ.ΕΒΕ